Privaatsuspoliitika

Jättes siin kodulehel oma andmeid Teie nõustute privaatsuspoliitikaga.

Andmete kaitse

bigav.ee (bigav ou) administratsioon ei saa edastada või avaldada kolmandatele liikmetele kasutajalt (edaspidi Tellija) saadud informatsiooni, väljaarvatud juhul, mis on kirjeldatud kasutaja riigi seadusandluses.

Personaalse informatsiooni kasutamine

Autoteenindus kasutab isiklikku informatsiooni hea teeninduse osutamiseks. Autoteenindus panustab kõike, et tagada Tellija isiklike andmete saladust.

Isiklik informatsioon võib olla avaldatud juhul, kui see on lubatud seadusandluses, või kui autoteeninduse administratsioon peab seda vajalikuks juriidiliste protseduuride teostamiseks, kohtuotsuse täitmiseks.

Tellija paremaks teenindamiseks võib Autoteenindus avaldada teavet üksikute kasutajate kohta kolmandale osapoolele, kes osutab Autoteenindus teenuseid. Kolmandaks osapooleks on näiteks asutus, kelle ülesanneteks on autoteenindus müüdavate kaupade saatmine Tellijale.

Mitte mingil teisel juhul Tellija isiklik informatsioon ei saa olla avaldatud kolmandatele isikutele.

Kommunikatsioon

Peale seda kui Tellija jättis oma andmed, tema saab sõnumi edukast andmete saatmisest.

Viited

Autoteeninduse veebileht võivad olla viited teistele kodulehtedele. Autoteenindus ei vastuta nende kodulehtede sisu, kvaliteedi ja privaatsuspoliitika eest. See privaatsuse avaldus kehtib ainult infole, mis on toodud just nimelt E-poes.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Autoteenindus jätab endale õiguse muuta privaatsuspoliitikat ilma sellest teavitamata. Uuendused hakkavad kehtima alates nende postitusest. Tellijad võivad jälgida privaatsuspoliitika muutusi iseseisvalt.

Privaatsuspoliitika